VTS Holding

VTS Holding a.s.
Zjistěte více

O naší společnosti

Společnost VTS Holding a.s. je akciovou společností se sídlem Hornomlýnská 1674/27, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ: 27073149, zapsaná v OR vedeným Mestským soudem v Praze, oddíl B vložka 8510, jejímž cílem je pomocí kapitálu svých akcionářů postupné investování do nemovitostí.

Z hlediska nemovitostí je snahou společnosti budovat tyto nemovitosti jako obchodní centra, v nich je dáván prostor především silným a prospektivním nájemcům, kteří vynikají ve svých oborech prodeje a služeb tak, aby se tato obchodní centra stala z hlediska nájemců minimálně konkurenceschopná ostatním obchodním centrům a z hlediska zákazníků minimálně taková, že zlepší úroveň obchodu a služeb v jednotlivých lokalitách a zákazníky budou trvale vyhledávána.